Integratieve kindertherapie

Ieder kind is uniek! Bij Buro Dapper & Co is er voor uw kind tussen 4 en 12 jaar een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie mogelijk, ook wel integratieve kindertherapie genaamd.

Uw kind staat in deze therapie centraal en bepaalt zelf het tempo. De therapeut werkt vanuit het belang van uw kind, daarbij staat de klacht van uw kind centraal. Doordat uw kind zich een passende aanpak eigen maakt, kan uw kind zelf verantwoording nemen voor zijn/haar problemen, waardoor dit op een eigen en unieke manier opgelost kan worden.

De therapeut richt zich op de binnenwereld van uw kind en op de relaties in de buitenwereld, zoals familie, vriendjes en school. Wat is er aan de hand en van welke hulpbronnen kan uw kind gebruik maken om de klacht op te lossen? Tijdens de therapie ontwikkelt uw kind inzicht in zijn/haar gedachten, gevoelens en gedrag.

Met behulp van verschillende spel-, en/of gesprekstechnieken, afgestemd op de belevingswereld van uw kind, kan de therapeut erachter komen waar uw kind last van heeft en hoe hij/zij  daar mee omgaat. Spelenderwijs laat uw kind zien wat er aan de hand is en welke oplossingen er zijn. Ieder kind doet dit op de eigen, unieke wijze en de kindertherapeut sluit hierbij aan.

Waar het uiteindelijk om gaat is dat uw kind controle krijgt over zijn/haar klacht, waardoor de belemmering wordt weggenomen en uw kind weer vrij kan groeien en ontwikkelen.

Meestal merken ouders aan het gedrag van hun kind dat er iets aan de hand is. Dat kan van alles zijn. Veel problemen gaan ‘vanzelf’ weer over. Niet altijd is dit het geval. Als u zorgen heeft om uw kind en u komt er niet achter wat het is waar uw kind last van heeft of het is moeilijk om hem/haar te helpen, kunt u terecht bij .

Praktijk voor kindertherapie

 1. voor kinderen die gepest worden

 2. voor kinderen met faalangst

 3. voor kinderen die verdrietig zijn

 4. voor kinderen die bang zijn

 5. voor kinderen die niet kunnen slapen

 6. voor kinderen die vaak ruzie hebben

 7. voor kinderen die boos zijn

 8. voor kinderen met gedragsproblemen

 9. voor kinderen met een verlieservaring

  o.a. scheiding, overlijden, verhuizing

 10. voor kinderen die ruzie maken met broer/zus (BRUSJES)

 11. en voor ouders die hun kind gunnen zich gelukkig te voelen.

  (KLUP (=Kinderen Leren Uitermate Plezier maken)