Werkwijze

De meeste kinderen en jongeren onder de 16 jaar worden door de ouders/verzorgers aangemeld.

Er zal eerst een intake (60 minuten) plaatsvinden met beide ouders/verzorgers. Voor deze intake vullen ouders met het kind / de jongere de vragenlijst in. In het intakegesprek komen onder meer de volgende vragen aan bod:

 • Welke zorgen hebben jullie over je kind?
 • Wat hebben jullie al geprobeerd om de problemen op te lossen?
 • Hoe is de ontwikkeling van je kind geweest?
 • Wat verwachten jullie van de therapie?

De vervolgstappen verschillen bij kinderen en jongeren. Elk traject wordt afgestemd op dat wat nodig is voor het kind / de jongere om het lijden te verlichten. Het kind / de jongere wordt geholpen / begeleid om dat wat naar is op te lossen en te integreren. Zodat het positieve/ fijne gevoel vrij kan komen om zo nieuwe vaardigheden, ervaringen, kennis te integreren in het eigen leven van het kind / de jongere. Met elkaar doen we dat wat nodig is om dit te verwezenlijken.

Na een aantal sessies met het kind / de jongere, zal er een evaluatiegesprek met de ouders zijn.

Het is belangrijk dat het kind / de jongere zich zelf verantwoordelijk voelt voor het therapieproces. Het maken van afspraken voor de therapie zal daarom zoveel mogelijk met het kind / de jongere worden afgestemd.

Tarieven

Kennismaking is geheel vrijblijvend

Intakegesprek: 60 minuten € 95,-
Oudergesprek: 60 minuten € 95,-
Sessie met kind / jongere: 60 minuten € 95,-
Observatie of gesprek op school: in overleg
Ouderbegeleiding: 60 minuten € 95,-

Voor trainingen of workshops gelden tarieven op maat. Vraag hier naar!

Handig om te weten

 • U heeft geen verwijzing van een huisarts nodig.
 • Er is geen wachtlijst.
 • Om een kind in therapie te kunnen nemen wordt een behandelovereenkomst opgesteld en is een handtekening van de ouder(s)/verzorger(s) nodig.
 • De sessies kunnen worden opgenomen. Na het afronden van het behandelingstraject zullen alle opnames worden verwijderd.
 • Jongeren ouder dan 16 jaar kunnen ook zelf een afspraak maken.
 • De sessie duurt 60 minuten.
 • De informatie in de gesprekken met het kind / de jongere is vertrouwelijk. Deze informatie kan met de ouders worden gedeeld wanneer het kind /de jongere daarvoor toestemming geeft.
 • Schriftelijke verslaglegging is mogelijk. Hier zijn kosten aan verbonden.
 • Een deel van de kosten kan vergoed worden vanuit uw zorgverzekering,
 • Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verschoven.
 • Na elke sessie wordt de factuur per mail toegestuurd, welke binnen 7 dagen dient te worden betaald.

 


Vergoeding

Buro Dapper & Co  is aangesloten bij beroepsvereniging NFG. Hierdoor wordt Kindercounseling, vanuit de aanvullende verzekering, deels vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars.

Op de site van NFG is een overzicht geplaatst van de vergoedingen van zorgverzekeraars per 1 januari. Ook op zorgwijzer staat informatie over vergoedingen. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. U bent zelf verantwoordelijk voor het checken van de informatie bij uw eigen zorgverzekeraar.  Ik adviseer u voorafgaand aan het starten van de therapie contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar.