Tarieven

Telefonisch overleg met instanties zoals huisarts, school of andere therapeut worden niet in rekening gebracht.

Intake – €85,-

Na een telefonische of digitale aanmelding plan ik een kennismakingsgesprek met beide ouders, om de klacht en wens met bijbehorende vragen helder te krijgen. U ontvangt van mij een intakeformulier die u kunt invullen en naar mij kunt retourneren voor het kennismakingsgesprek. Tijdens het intakegesprek verhelderen wij met elkaar de aanmeldklacht en de wens. Wanneer zowel ouders als therapeut het traject verder willen voortzetten, dan worden de voorwaarden van de behandelovereenkomst besproken en door beide ouders ondertekend.

Kind of jongerensessie – 85,-

Een kind of jongerensessie is individueel met het kind. De sessie duurt één uur. Het traject wordt op het kind afgestemd.

Oudergesprek – €85,-

Tussendoor vinden de oudergesprekken plaats. Deze gesprekken staan in het teken van het proces; verandering bij het kind en ouders, tussenevaluatie/evaluatie en opvoedondersteuning.

  • De betaling verloopt zoals is afgesproken en vastgelegd in de behandelovereenkomst. U kunt kiezen om per Tikkie te betalen, na elke sessie of anders in overleg.
  • U ontvangt maandelijks een factuur per email.
  • Op verzoek kunt u een verslag van de therapie ontvangen. De kosten hiervoor bedragen €150,–.
  • Indien bij verhindering de gemaakte afspraak voor een oudergesprek of kindertherapie sessie 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht. Dit mag telefonisch, via app of mail.

Brusjes – €130,-

Brusjes staat voor broertjes en zusjes. Een Brusjessessie staat in het teken om de relatie te verbeteren tussen kinderen binnen het gezin, zodat zij het fijner en gezelliger met elkaar  hebben. Beide kinderen zijn aanwezig in een Brusjessessie. Ook hier krijgen de opvoedtips aan ouders een belangrijke plaats. Dit traject bestaat uit een intakegesprek, de Brusjes-sessies en een eindevaluatiegesprek.

KLUP – €85,-

Kinderen Leren Uitermate Plezier maken. Het doel van KLUP is uitsluitend gericht op het prettig, fijn en gelukkig voelen en vooral veel plezier maken. Ongeacht de aanmeldingsklacht is het doel: het Gelukkigheidsgevoel versterken. Het kind en de ouders zullen merken dat het kind daardoor zelf al heel veel kan veranderen aan zijn probleem. Het zelfhelend vermogen wordt enorm geactiveerd wanneer het kind zich richt op plezier maken en het fijn hebben. Dit traject bestaat uit een intakegesprek, de KLUP-sessies en een eindevaluatiegesprek.

School observatie – €185,-

Wanneer de klacht van het kind zich voornamelijk afspeelt in de schoolomgeving, kan in overleg met het kind, de ouders/verzorgers, school gekeken worden voor een observatie op school in de klas, met de bedoeling de hulpvraag helder te krijgen. De uitkomsten van de observatie bespreek ik met het kind en de ouders (de opdrachtgever) en niet met school. Een bezoek bestaat uit observatie, verslaglegging en terugkoppeling aan ouders.

Terugkoppeling school – €85,-

Als de school graag wil helpen om het kind in zijn kracht te zetten, kunnen de uitkomsten van de observatie, onder schriftelijke goedkeuring van de ouders, gedeeld worden. Dit kan door middel van een gesprek. Bij dit gesprek zijn ouders, leerkracht en observator aanwezig.

Ik leer leren – €214,-

De ‘Ik leer leren’ training bestaat uit een 5 wekelijkse bijeenkomst van 1,5 uur. De trainee ontvangt een werkboek en na de vijfde bijeenkomst een ‘ik leer leren’ certificaat.

HarTgrondig Opvoeden de sleuteltraining – €375,-

De HarTgrondig Opvoeden Sleuteltraining bestaat uit 6 lessen van 2,5 uur. De trainee ontvangt een schoudertas, opvoedersboek (t.w.v. €75,-), toegangscode tot ChildConsult filmpjes gedurende een schooljaar (om thuis nog eens na te kijken) en 6 sleutelkaarten waar de info van de les op is samengevat.

De opvoedpartner betaalt €275,-. Per opvoedkoppel is één opvoedersboek nodig.
Exclusief het boek: ‘De sleutel tot je kind’(Charlotte Visch). Deze is bij mij verkrijgbaar voor €25,-.

HarTgrondig Opvoeden de tandemtraining  – €500,-

De HarTgrondig Opvoeden Tandemtraining bestaat uit 6 lessen van 2,5 uur. Als opvoedkoppel kan je de Tandemtraining volgen. Dat kan een ouderpaar zijn of een opvoeder, die een andere volwassene meeneemt die een belangrijke rol speelt in het gezin.

Coole Kikker training vaardigheid en assertiviteitstraining – €475,-

Deze speelse en vrolijke training bestaat uit 12 wekelijkse sessies van 1,5 uur voor groepjes kinderen tussen 9 -12 jaar. De trainee ontvangt een werkboek. De prijs per kind is €475,- euro excl. btw.

Coole Kikker training Individuele Sociale Vaardigheidstraining – €195,-

‘De coole Kikker zoekt een vriendelijke vriend’.
De training wordt individueel gegeven. Dit bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten. De trainee ontvangt een werkboek. De prijs is €250,- euro excl. btw.

Gelukskoffercoaching – €295,-

De ‘Gelukskoffer’-training kan in individueel of in een groepje tot maximaal 6 kinderen worden gegeven van 8 tot 13 jaar. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1,5 uur. De prijs per kind is €295,- euro excl. btw.

Kindermassage – €30,-

De kindermassage bestaat uit een massage van 30 minuten.

  • Hoofd en gezicht massage
  • Lichaamsmassage: hoofd, buik en voeten
  • Arm en handmassage
  • Rugmassage

 

U kunt er zelf voor kiezen om uw kind aan te melden bij deze praktijk. Dit betekent dat u geen verwijzing van uw huisarts of andere instantie nodig heeft.

Esther den Hollander is lid van de beroepsvereniging  VIT
Lidcodenummer 625.19S

De kosten worden op dit moment niet vergoed door de zorgverzekering.
Gemaakte kosten voor Integratieve Kindertherapie kunt u opvoeren als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte.